Zaštitna oprema

Sredstva za dezinfekciju

Gotovo sredstvo spremno za upotrebu na svim perivim površinama u prehrambenoj industriji i ugostiteljstvu, ambulantama, klinikama i svuda gdje je potrebno zadovoljiti visoki stupanj higijene. Ne miješati sa ostalim sredstvima za pranje!